DIENSTEN

Toetsing

Toetsing

Er worden jaarlijks grote sommen gemeenschapsgeld aan exploitatiesubsidies voor non-profit organisaties verleend. Dit gebeurt veelal op ingediende beleids- of projectplannen van de aanvragende organisaties.

Verantwoording over de besteding van deze middelen vindt slechts plaats op basis van een jaarrekening of projectverantwoording. Zelden wordt echter beoordeeld of de organisatie waaraan subsidie wordt verleend zelf voldoet aan vereisten van professionaliteit. De vraag of de subsidie wel doelmatig en op verantwoorde wijze wordt besteed, blijft hiermee open.


Speciaal voor subsidiërende overheden, fondsen en dergelijke heeft Aridion een instrument ontwikkeld om organisaties waaraan subsidie wordt verleend, door te lichten. Het instrument toetst de kritische succes-factoren en voorwaarden, die voor een goed functionerende organisatie van belang zijn. Voor de subsidieverstrekker draagt dit bij tot een optimale verantwoording van de bestede middelen en voor uw organisatie betekent dit een bevestiging van goed beleid of impulsen voor verbetering.

Aridion is aangesloten bij NetwerkCultuur