DIENSTEN

Strategische beleidsontwikkeling

Strategische beleidsontwikkeling

In de huidige tijd bevindt vrijwel elke organisatie zich in een omgeving die zich kenmerkt door een hoge mate van turbulentie. Daarnaast worden de eisen ten aanzien van een bedrijf steeds meer opgeschroefd. Dit vereist een voortdurende focus op de vraag: “Doen wij als organisatie nog wel de juiste dingen?”. Dit betekent dat u de strategische keuzes regelmatig tegen het licht moet houden en indien nodig bijstelt aan de hand van verschillende analyses van zowel de omgeving van uw organisatie als het bedrijf zelf.

Aridion begeleidt het verantwoordelijk management bij het uitvoeren van deze activiteiten. Aan het eind van een dergelijk traject is een goed gestructureerd strategisch beleidsplan het resultaat. Een beleidsplan dat niet alleen een lijst van goede voornemens behelst, maar ook een plan dat de basis vormt voor concrete activiteiten om de gestelde doelen te kunnen realiseren.Een goede handleiding voor het ontwikkelen van uw strategisch beleid vindt u in het boek " Offstage, strategisch management voor podiumorganisaties", geschreven door onze senior adviseur Hans Kraaijeveld

Aridion is aangesloten bij NetwerkCultuur