Offstage

Managementboek voor leidinggevenden van theaters

Bij zijn entree in de theaterwereld ging de auteur op zoek naar literatuur over de bedrijfsvoering van theaters, aan de hand waarvan hij zijn kennis kon specialiseren cq. verrijken. Het bleek dat het aanbod daarvan zeer schaars was. Wel veel artikelen en kleinere publicaties, veelal gebaseerd op interviews. Dat was de aanleiding om dan zelf maar een boek te schrijven waarin het management van theaters (maar ook van toepassing op andere culturele organisaties) op samenhangende wijze is beschreven. De titel: “Offstage, strategisch management voor podiumorganisaties” Amsterdam, Boekmanstichting.

De reactie van lezers is dat het plezierig leesbaar is, toegankelijk, herkenbaar en vooral ook goed toepasbaar in de eigen praktijk

Bestel nu
Uit reacties van de lezers blijkt het volgende:

Plezierig leesbaar, toegankelijk, herkenbaar en vooral ook goed toepasbaar in de eigen praktijk.

Aridion is aangesloten bij NetwerkCultuur