DIENSTEN

Beïnvloeding van organisatiecultuur

Beïnvloeding van organisatiecultuur

Organisatiecultuur wordt geplaatst naast andere basisbegrippen die een bepalende rol spelen binnen een organisatie. Het gaat hierbij om strategie, structuur, stijl, systemen, vaardigheden (skills) en systemen/technologie. Al deze aspecten staan in onderling verband met elkaar en brengen veranderingen gevolgen met zich mee. Zo heeft bijvoorbeeld een strategie, die gericht is op een hoge productie en omzetsnelheid, gevolgen voor de productiecapaciteit, de benodigde technologie en kennis, vaardigheden en attitude van de medewerkers. Vrijwel elk van de genoemde organisatieaspecten hangt in belangrijke mate samen met de cultuur van uw organisatie, die een centrale rol speelt bij interne veranderingen en fusies.

Er is sprake van een functionele organisatiecultuur, wanneer deze de in een organisatie aanwezige krachten, zodanig mobiliseert en vormgeeft, dat het bedrijf succesvol weet in te spelen op zich voordoende kansen in zijn omgeving. In dit perspectief behoeft de cultuur permanent onderhoud, zodat zij functioneel blíjft. Van een sterke cultuur is sprake als uw organisatieleden op vragen over hoe het er dagelijks op hun werk aan toe gaat, op dezelfde wijze antwoorden en reageren. Is er een brede spreiding in de antwoorden en/of gedrag, dan is er sprake van een zwakke cultuur.


Het is overigens niet vanzelfsprekend dat een sterke cultuur altijd de beste is. Juist bij dringend noodzakelijke veranderingen, kan een sterke cultuur door haar moeilijke veranderbaarheid ook contraproductief zijn. Organisatiecultuur dient derhalve ook dynamisch te blijven. Kortom; Organisatiecultuur lijkt een zachte factor, maar deze kan harde gevolgen hebben.

Het beïnvloeden van uw organisatiecultuur is een lastig opgave met veel valkuilen. Het invullen van vragenlijstjes en sleutelen aan de organisatiestructuur heeft nog nooit tot cultuurverandering geleid. Het gaat vooral om de vraag op welke wijze je effectief het gedrag van medewerkers kunt beïnvloeden. Aridion kent de mechanismen en aangrijpingspunten voor verandering, hetgeen kan leiden tot een concreet en uitvoerbaar plan voor merkbare en duurzame veranderingen.

Aridion is aangesloten bij NetwerkCultuur