DIENSTEN

Begeleiden van samenwerking/fusie

Begeleiden van samenwerking/fusie

Economische en politieke ontwikkelingen leggen soms druk op maatschappelijke en culturele organisaties om doelmatiger te werken. Ondernemerschap is het sleutelwoord dat daarbij gebruikt wordt. Het versterken van samenwerking en soms zelfs samengaan is een keus die in dit kader regelmatig gemaakt wordt. De eerste stap, het uitspreken van de intentie tot samenwerking of samengaan levert meestal niet de grootste problemen op. Maar vooral het moment dat er gesproken wordt over het invullen van posities en het overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, is vaak de ijsberg waarop veel samenwerking- of fusie-initiatieven lek slaan.

Om het onnodige verlies van veel inspanningen en breuken in relaties te voorkomen, is het objectiveren van een dergelijk proces een zeer kritische succesfactor. Dit kan door het aanstellen van een onafhankelijke en deskundige procesbegeleider, die weet wat in dit type situaties de valkuilen, verborgen agenda’s en vooral ook de positieve succesvoorwaarden kunnen zijn. Graag bieden wij ook op dit terrein onze diensten aan.

Aridion is aangesloten bij NetwerkCultuur