Onze visie

Mensen maken de organisatie

"Als je een schip gaat bouwen, moet je niet beginnen met het bij elkaar brengen van mensen met werktekeningen, procedures, voorschriften en protocollen, maar moet je ze eerst liefde voor de zee bijbrengen"

Deze uitspraak van Saint Exépury, raakt de visie van Aridion in vele opzichten bij het inrichten van organisaties. Mensen zitten niet in de organisatie, mensen zíjn de organisatie. Het gaat derhalve om de juiste verhouding tussen mensen en processen.

Het succes van uw organisatie hangt in de visie van Aridion af van de succesvolle combinatie van enthousiasme, kennis en vaardigheden van medewerkers om de gewenste prestatie te leveren. Daarnaast is het van belang dat zij hierbij ondersteund worden door adequate bedrijfsprocessen.

Uw organisatie als theaterstuk

De medewerkers die direct contact met de cliënt hebben, staan op het podium. De kwaliteit van hun interactie met de externe en interne cliënten is in hoge mate bepalend voor de beoordeling van de kwaliteit van uw organisatie.

De backstage-activiteiten zijn gericht op het faciliteren van het proces op het podium en de ontwikkeling van de daar geplaatste talenten. Processen die helpen de gezamenlijk vastgestelde ambities te realiseren. Een helder script, een adequate regie, een goede organisatie en een hoge mate van onderlinge klantgerichtheid zijn in dit kader belangrijke succesfactoren.Aridion begeleidt haar cliënten volgens deze visie, bij het optimaliseren van organisaties zodat zij uiteindelijk:


  • Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een toegevoegde waarde leveren.
  • Zich kenmerken door visiegedreven, enthousiaste medewerkers.
  • Een markt-/cliëntgerichte focus hebben.
  • Doelmatig en doelgericht presteren.

Deze uitgangspunten gelden zowel voor overheids-, non-profit als profit-organisaties.

Specialisaties

Aridion richt zich op organisaties uit de sectoren cultuur, zorg en welzijn, onderwijs en overheden. Zij kenmerken zich als ‘mentaliteitsbedrijven’. Dit zijn organisaties waarin medewerkers het belangrijkste werkkapitaal zijn. Zij hebben veel contacten met een grote groep cliënten, waarbij hun betrokkenheid en enthousiasme in hoge mate bepalend is voor het succes van uw organisatie.

Aridion is aangesloten bij NetwerkCultuur