DIENSTEN

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

“Doen wij als organisatie de juiste dingen nog wel goed?” is de vraag die elke organisatie zichzelf behoort te stellen. Subsidieverstrekkers vragen zich af of zij wel voldoende waar voor hun geld krijgen. Het management vraagt zich af of zij voor de beschikbaar gestelde middelen wel kwaliteit kunnen leveren. Tegelijk is ’kwaliteit’ een containerbegrip, waaraan veel interpretaties worden gegeven. Derhalve is het van belang dit begrip goed wordt gekaderd en wordt vertaald in concreet handelen van uw organisatie en haar medewerkers. Op een wijze die leidt tot een hoge mate van tevredenheid bij cliënten en eigen medewerkers. De eisen die door de cliënten aan uw organisatie worden gesteld, worden gestaag hoger. Steeds vaker stellen subsidiënten eisen aan het kwaliteitsbeleid van uw organisatie. Men wil daarvan ook concrete bewijzen door b.v. certificering en tevredenheidonderzoek.

Veel adviezen met het doel de kwaliteit van de organisatie te verbeteren, richten zich op het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Dit wordt veelal vertaald in een set prestatie indicatoren, waarlangs het presteren van medewerkers wordt gemeten. Helaas wordt zo’n aanpak maar al te vaak een doel op zich in plaats van een hulpmiddel om tot betere prestaties te komen. In de sectoren cultuur, welzijn en zorg, zijn het vooral de prestaties van de medewerkers die het succes van de organisatie in hoge mate beïnvloeden. Hierbij is vooral de kwaliteit van de interactie tussen de individuele medewerker en zijn cliënt in hoge mate van invloed op het oordeel over de kwaliteit van de organisatie. Als kwaliteitstrajecten dit aspect niet voldoende belichten, krijgen ontwikkelde procedures geen betekenis. Dit leidt vrijwel altijd tot een suboptimale dienstverlening.

Aridion heeft een uniek concept ontwikkeld waarin de medewerker wordt meegenomen in het belang en de inhoud van kwaliteitsbeleid. Medewerkers weten heel goed wat nodig is om tot tevreden cliënten te komen. Wat vaak nog ontbreekt, is de structuur in deze kennis.


Aridion helpt de organisatie haar eigen deskundigheid op dit terrein in een theoretisch kader te plaatsen, te ordenen en te vertalen naar concreet waarneembaar en gewenst gedrag van medewerkers. In die beweging krijgen organisatieprocessen, werkafspraken en richtlijnen meer betekenis. Dat ontstaat op het moment dat de medewerkers ervaren dat zij het eigen presteren positief ondersteunen. De kwaliteit van de interactie tussen medewerker en cliënt is bepalend voor de wijze waarop de organisatie door cliënten wordt gewaardeerd. De focus van ons concept is primair gericht op het optimaliseren van die interactie.

Aridion is aangesloten bij NetwerkCultuur